Echtscheidingen-Amsterdam.nl

Home Home | Divorce in Amsterdam
Onderdeel van ´t Echtscheidingshuys Uw specialist in echtscheidingen

Als u met een echtscheiding te maken krijgt is het belangrijk dat u zich laat bijstaan door een specialist op echtscheidingsgebied, gezien de gevolgen nog op lange termijn voelbaar zullen zijn is het te adviseren altijd voor een specialist te kiezen die voor u het hoogst haalbare eruit haalt. Dus ga voor kwaliteit  en niet voor kwantiteit! »»

 Als je relatie of huwelijk niet meer goed gaat, ga je de vraag stellen: Scheiden of blijven? Deze keuze is vaak heel moeilijk. Elke relatie kent immers ups en downs. Hoe kan je weten dat het niet meer goed komt? Wat is beter voor jou, je kinderen en je partner? Kan het weer goed komen, en hoe groot is die kans? »»

Hier vind u alle informatie over alles wat met echtscheidingen te maken heeft.

Een echtscheiding mediator is een bemiddelaar die u kan helpen bij een echtscheiding. Een echtscheiding is vaak een erg lastige periode waarbij alle hulp welkom is.  De mediator en/of bemiddelaar kiest geen partij, maar blijft onafhankelijk en neutraal. »»

Een notaris kan u op verschillende manieren van dienst zijn als het gaat om echtscheidingen en uit elkaar gaan. Bij het ontbinden van een samenlevings- contract tot het daadwerkelijk afhandelen van een totale echtscheidingsprocedure door een gespecialiseerde echtscheidingsnotaris. »»

 De kindercoach biedt zowel ouders als kinderen hulp bij praktische vragen, zoals wat er komt kijken bij een verhuizing, het verdelen van de spullen tussen twee huizen en de overstap naar een andere school. Daarnaast helpt de coach vooral ook bij het omgaan met de soms heftige emoties die een scheiding oproept. »»

Bij een echtscheiding moeten in relatief korte tijd een groot aantal financiële en fiscale beslissingen worden genomen. Het advies van een deskundige financieel adviseur is dan meer dan welkom. »»

Echtscheidingsmediator in Amsterdam Notaris en echtscheiding Kindercoach en echtscheiding Relatietherapie en echtscheiding Financieel advies en echtscheiding

Financiën en fiscaliteiten

Bijzonder nabestaandenpensioen

Als je gescheiden bent en je ex-partner overlijdt, heb je nog steeds recht op (een deel van) zijn of haar nabestaandenpensioen. Na een scheiding wordt dit pensioen een bijzonder nabestaandenpensioen genoemd. Het bijzonder nabestaandenpensioen bestaat uit het bedrag dat is opgebouwd voor jullie scheiding. Je hebt dus geen recht meer op het geld dat na jullie scheiding opzij is gezet.


Uitkering bijzonder nabestaandenpensioen

Volgens de wet heb je recht op het bijzonder nabestaandenpensioen bij een echtscheiding en bij het einde van een geregistreerd partnerschap. Bij een scheiding van tafel en bed ben je officieel nog steeds getrouwd. Komt je partner te overlijden, dan krijg je een nabestaandenpensioen. Pas bij ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed wordt het een bijzonder nabestaandenpensioen. Het bijzonder nabestaandenpensioen dat bij overlijden van je ex-partner wordt uitgekeerd, is meestal zeventig procent van het ouderdomspensioen. Kijk je pensioenregeling er goed op na hoeveel in jouw situatie wordt uitgekeerd.


Andere afspraken

Je kunt afwijken van de wettelijke regeling over het nabestaandenpensioen. Voor het maken van andere afspraken, is het verstandig een advocaat in te schakelen. Om deze afspraken rechtsgeldig te maken, moet er een echtscheidingsconvenant worden opgesteld.


Wat gebeurt er als mijn ex-partner hertrouwt?

Je hebt dan nog steeds recht op het bijzonder nabestaandenpensioen. De nieuwe echtgeno(o)t(e) van jouw ex-partner krijgt bij overlijden daardoor minder uitgekeerd.


Verevening van pensioenrechten

Verevening van pensioenrechten bij scheiding of beëindiging van geregistreerd partnerschap betekent dat het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap verdeeld wordt tussen u en uw ex-partner.


Wet verevening pensioenrechten bij scheiding van toepassing na 30 april 1995

De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (VPS) geldt voor u als:

uw echtscheiding na 30 april 1995 is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand;

uw scheiding van tafel en bed na 30 april 1995 definitief was;

uw geregistreerd partnerschap is beëindigd.

Als u ongehuwd bent of geen geregistreerd partnerschap heeft als uw relatie eindigt, geldt de wet niet voor u. U kunt dan wel zelf afspraken maken over verdeling van pensioen, bijvoorbeeld in een notarieel samenlevingscontract. Voor veel pensioenuitvoerders is een samenlevingscontract een voorwaarde voor een partnerpensioenregeling.


Scheidingen vóór 27 november 1981

Bent u voor 27 november 1981 gescheiden, dan kunt u geen aanspraak meer maken op het pensioen van uw ex-partner.


Scheidingen tussen 27 november 1981 en 1 mei 1995

Bent u tussen 27 november 1981 en 1 mei 1995 gescheiden en vond de boedeldeling na de scheiding plaats, dan valt u niet onder de Wet VPS. U valt wel onder de regeling in het Pensioenarrest, ook bekend als Boon Van Loon.

Financiën en fiscaliteiten: Onderwerpen

Onderwerpen deel 5

Vragen?

Stel uw vraag

Beschrijf duidelijk uw situatie en ontvang gratis antwoord op uw vraag.  

»»

Financien en fiscaliteiten # Financien en fiscaliteiten