Echtscheidingen-Amsterdam.nl

Home Home | Divorce in Amsterdam
Onderdeel van ´t Echtscheidingshuys Uw specialist in echtscheidingen

Als u met een echtscheiding te maken krijgt is het belangrijk dat u zich laat bijstaan door een specialist op echtscheidingsgebied, gezien de gevolgen nog op lange termijn voelbaar zullen zijn is het te adviseren altijd voor een specialist te kiezen die voor u het hoogst haalbare eruit haalt. Dus ga voor kwaliteit  en niet voor kwantiteit! »»

 Als je relatie of huwelijk niet meer goed gaat, ga je de vraag stellen: Scheiden of blijven? Deze keuze is vaak heel moeilijk. Elke relatie kent immers ups en downs. Hoe kan je weten dat het niet meer goed komt? Wat is beter voor jou, je kinderen en je partner? Kan het weer goed komen, en hoe groot is die kans? »»

Hier vind u alle informatie over alles wat met echtscheidingen te maken heeft.

Een echtscheiding mediator is een bemiddelaar die u kan helpen bij een echtscheiding. Een echtscheiding is vaak een erg lastige periode waarbij alle hulp welkom is.  De mediator en/of bemiddelaar kiest geen partij, maar blijft onafhankelijk en neutraal. »»

Een notaris kan u op verschillende manieren van dienst zijn als het gaat om echtscheidingen en uit elkaar gaan. Bij het ontbinden van een samenlevings- contract tot het daadwerkelijk afhandelen van een totale echtscheidingsprocedure door een gespecialiseerde echtscheidingsnotaris. »»

 De kindercoach biedt zowel ouders als kinderen hulp bij praktische vragen, zoals wat er komt kijken bij een verhuizing, het verdelen van de spullen tussen twee huizen en de overstap naar een andere school. Daarnaast helpt de coach vooral ook bij het omgaan met de soms heftige emoties die een scheiding oproept. »»

Bij een echtscheiding moeten in relatief korte tijd een groot aantal financiële en fiscale beslissingen worden genomen. Het advies van een deskundige financieel adviseur is dan meer dan welkom. »»

Echtscheidingsmediator in Amsterdam Notaris en echtscheiding Kindercoach en echtscheiding Relatietherapie en echtscheiding Financieel advies en echtscheiding

Financiën en fiscaliteiten

Welke kosten zijn wel aftrekbaar?

Betaal je partneralimentatie aan je ex-partner, dan mag de alimentatiebetaler dat als aftrekpost opvoeren voor de inkomstenbelasting. De partneralimentatie moet daarvoor wel zijn vastgelegd in een echtscheidingsconvenant of door de rechter zijn bepaald.

De kosten die de alimentatie-ontvanger maakt voor het verkrijgen, verhogen of behouden van alimentatie zijn ook voor de belasting aftrekbaar. Je moet dan denken aan de proceskosten en de kosten voor de juridische hulp die je hebt ingeschakeld. Het is dus belangrijk dat je advocaat op zijn facturen duidelijk aangeeft welke tijd hij waaraan besteed heeft. Je kunt immers een deel van die factuur aftrekken. En moet je bijvoorbeeld kosten maken voor de incasso van de alimentatie? Die kosten zijn ook aftrekbaar. De ouder die kinderalimentatie betaalt, heeft onder bepaalde voorwaarden recht op belastingaftrek. Dit gaat alleen op als je kind niet in eigen levensonderhoud kan voorzien.

De alimentatieplichtige kan in aanmerking komen voor fiscale aftrek wanneer hij of zij voor jullie kind minimaal 408 euro per kwartaal betaalt aan kinderalimentatie. Dat komt neer op minimaal 136 euro per maand.


Heffingskortingen

Heffingskortingen zijn kortingen op je inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Afhankelijk van je persoonlijke situatie heb je recht op deze kortingen. Ga je scheiden, dan heeft dat gevolgen voor je heffingskortingen. Enkele kortingen waarmee je te maken krijgt, zijn de algemene heffingskorting, alleenstaande-ouderkorting en inkomensafhankelijke combinatiekorting. Informeer bij een specialist welke kortingen in jouw situatie gelden of juist komen te vervallen door de scheiding.


Voorlopige aanslag

Je kunt ervoor kiezen dat je ieder kalenderjaar een voorlopige aanslag van de Belastingdienst ontvangt. De Belastingdienst maakt dan een schatting van je inkomsten op basis van de belastingaanslag van het jaar ervoor. De datum van de officiële scheiding is belangrijk voor de Belastingdienst. Ga je vóór 1 juli scheiden dan moet je eventuele kortingen, die je in dat jaar al hebt ontvangen terugbetalen. Ben je na 30 juni gescheiden, dan vervallen eventuele kortingen met ingang van het jaar daarna.


Scheiden en de huurwoning

Als één van jullie na de scheiding in de huurwoning blijft wonen, terwijl de ander de huur betaalt, heeft dit gevolgen voor de belasting. Als je namelijk de huur voor je ex-partner betaalt, wordt dit gezien als een vorm van alimentatie. Degene die de huur betaalt, mag dit opgeven als aftrekpost. Voor degene die de huur ontvangt, moet dit bedrag gezien worden als inkomen.


Scheiden en de koopwoning

Als je besluit in jullie koopwoning te blijven wonen, moet je ook de hypotheeklasten van de woning op je nemen. Is er sprake van een overwaarde, dan moet je de hypotheek waarschijnlijk verhogen om de uitkoopsom aan je ex-partner te kunnen betalen. De Belastingdienst ziet deze hypotheekverhoging als geld, dat je uitgeeft voor de aankoop van een eigen woning. De extra hypotheekrente die je daardoor betaalt, is aftrekbaar.


Woning en alimentatie

Alimentatie betalen aan je ex-partner is aftrekbaar. Ook als de alimentatiebetaler meebetaalt aan de hypotheekrente van de voormalig gezamenlijke woning, blijft dit aftrekbaar. De alimentatiebetaler kan op deze manier nog 2 jaar de hypotheekrente als vorm van alimentatie aftrekken. Je ex-partner moet wel zijn of haar deel van het eigenwoningforfait aangeven bij de Belastingdienst en jij zult de woning als hoofdverblijf moeten blijven gebruiken.

Financiën en fiscaliteiten: Onderwerpen

Onderwerpen deel 1

Vragen?

Stel uw vraag

Beschrijf duidelijk uw situatie en ontvang gratis antwoord op uw vraag.  

»»

# Financien en fiscaliteiten